نویسنده = احمد عربشاهی کریزی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی

دوره 23، شماره 94، تابستان 1398، صفحه 66-80

احمد عربشاهی کریزی؛ عاطفه زینلی


2. بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری

دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 49-65

احمد عربشاهی کریزی؛ سعید یعقوبی


3. بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان

دوره 21، شماره 86، تابستان 1396، صفحه 65-78

احمد عربشاهی کریزی؛ رضا لشکری


4. نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی

دوره 20، شماره 82، تابستان 1395، صفحه 63-76

احمد عربشاهی کریزی؛ سمیرا رجبیان عارفی