نویسنده = سعید یعقوبی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری

دوره 22، شماره 89، خرداد 1397، صفحه 49-65

احمد عربشاهی کریزی؛ سعید یعقوبی


2. بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در سازمان

دوره 21، شماره 86، شهریور 1396، صفحه 65-78

احمد عربشاهی کریزی؛ رضا لشکری