نویسنده = ناصر امامی
تعداد مقالات: 6
1. نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 6-15

ناصر امامی؛ امیرحسین بیگلری


2. بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 37-48

ناصر امامی؛ سارا انصاری


4. استانداردهای نوین تایر

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 17-27

ناصر امامی


5. قانون ریچ و تایر سبز

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 12-15

ناصر امامی