نویسنده = مینا سقایی
تعداد مقالات: 4
1. فرایند دریافت E- Mark

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 28-35

مینا سقایی


2. آشنایی با قانون ریچ

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 20-30

مینا سقایی


3. قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 31-41

مینا سقایی