نویسنده = مجید یحیوی قاسم قشلاقی
تعداد مقالات: 2
1. هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی

دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 25-38

زهرا پورامینی؛ مجید یحیوی قاسم قشلاقی