نویسنده = علی زمانیان
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع

دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 3-12

محمدرضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمدحسین سلیمانی سروستانی؛ رضا فتحی


2. شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 35-46

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ علی زمانیان


3. شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی

دوره 23، شماره 93، بهار 1398، صفحه 72-82

عبدالحسین جعفرزاده؛ محمد رضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی