نویسنده = حمیدرضا صباغی
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک

دوره 24، شماره 95، پاییز 1398، صفحه 49-59

علی عباسیان؛ حمیدرضا صباغی