کلیدواژه‌ها = مدل رگرسیون
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از امواج فراصوتی برای اندازه‌گیری ویژگی جهندگی آمیزه‌های لاستیکی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 13-21

مرتضی طاهری؛ ابوالفضل فورگی نژاد؛ مهدی شیوا