کلیدواژه‌ها = فشار باد تایر
ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر

دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 69-80

شبنم عزالدین؛ علی عباسیان


ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر

دوره 23، شماره 94، شهریور 1398، صفحه 3-14

شبنم عزالدین؛ علی عباسیان


تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو

دوره 20، شماره 81، خرداد 1395، صفحه 26-35

صیاد نصیری؛ حبیب رضایی؛ رسول اوتادی؛ میلاد بیات