کلیدواژه‌ها = تایر
تعداد مقالات: 4
1. بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران

دوره 24، شماره 96، زمستان 1398، صفحه 97-111

بیتا کاظمی نژاد؛ علی عباسیان


2. نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون

دوره 23، شماره 91، پاییز 1397، صفحه 59-67

مصطفی ایران‌نژاد پاریزی؛ عبدالرضا اوحدی همدانی


4. مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی

دوره 21، شماره 85، بهار 1396، صفحه 23-33

صیاد نصیری؛ پیمان رستمی؛ اسماعیل زارع؛ علی رهبر؛ بیژن معاونی