کلیدواژه‌ها = روغن فرایندی
2. روغن‌های فرایندی و قانون ریچ

دوره 22، شماره 87، پاییز 1396، صفحه 53-67

شیما مظفری؛ سارا انصاری