کلیدواژه‌ها = مرکز آزمون تایر
معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز

دوره 23، شماره 91، آذر 1397، صفحه 86-100

هادی سرحدی؛ آرش آقاسی نیا؛ علی حسینی سالاری؛ امین رحیمی صادق؛ معین سجادی طهرانی؛ محسن صیادی اناری؛ محمد امینی