کلیدواژه‌ها = کائوچوی احیا‌شده
مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده

دوره 24، شماره 97، خرداد 1399، صفحه 3-16

میترا توکلی اردکانی؛ عاطفه صادقی عسکری