کلیدواژه‌ها = بهره‌وری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری

دوره 22، شماره 89، بهار 1397، صفحه 49-65

احمد عربشاهی کریزی؛ سعید یعقوبی