کلیدواژه‌ها = خواص مکانیکی
تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.295089.1139

سید سجاد فلاح؛ علی دشتی


مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت‌کننده‌ها بر خواص مکانیکی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.310834.1148

شهرام محبوبی زاده؛ مهدی حسن زاده؛ فاطمه بدر طالعی؛ مهدیه گل حسنی؛ ثنا چیذری


بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.294984.1159

اعظم جلالی آرانی


مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها

دوره 26، شماره 105، خرداد 1401، صفحه 37-56

10.22034/irm.2022.152944

شهرام محبوبی زاده؛ مهدی حسن زاده؛ فاطمه بدرطالعی؛ مهدیه گل حسنی


نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی

دوره 25، شماره 100، دی 1399، صفحه 3-9

محمد برغمدی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ محمد کرابی؛ سمیه محمدیان گزاز