دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر کیفیت پخت بر سینتیک تورم و نرخ نفوذ حلال در آمیزه‌های لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/irm.2022.337628.1174

محدثه محمدی؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمد خبیری


برهمکنش پلیمر-پرکننده و پراکندگی ذرات در نانوکامپوزیت‌های لاستیکی تقویت شده توسط نانوذرات دوده و سیلیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/irm.2022.333925.1172

محمد لایقی قلعه سوخته؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمدجواد بابایی


ایده جدید طراحی تایرهای الکتریکی شامل چیدمان ژنراتورهای خطی آهنربای دائمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.326560.1166

علیرضا بهزادی


بررسی روش‌های اندازه‌گیری، مدل‌سازی و عوامل مؤثر بر نویز و ارتعاشات حفره تایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.316282.1153

مجتبی مومن؛ سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ مرتضی ملاجعفری


طراحی مدلی برای تبیین عملکرد فروش در صنعت لاستیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.321188.1162

ناصر سیف اللهی؛ مرضیه آذربایجانی


هم‌پختی و آمیزه‌سازی لاستیک پلی‌اتیلن کلروسولفونه با سایر الاستومرها Co-Curing and Blending of Chlorosulfonated Polyethylene Rubber with other elastomers

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.317604.1155

فرشاد تقویان؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمد خبیری


ردیابی و ردگیری تایر با استفاده از فناوری شناسایی با فرکانس رادیویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.312008.1150

امیرحسین شهدادی


بررسی تاثیر ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.317085.1154

مرتضی رشیدی مقدم؛ عبدالرسول عاشورزاده


تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی لاستیک کلروپرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.295089.1139

سید سجاد فلاح؛ علی دشتی


بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.311980.1149

ابوالفضل خسروی؛ زهرا شفیعی زاده؛ محمد رضا فتحی؛ امیرحسین بهروز


روش‌های تمیز کردن قالب تایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.312246.1151

علیرضا بهزادی


مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت‌کننده‌ها بر خواص مکانیکی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2021.310834.1148

شهرام محبوبی زاده؛ مهدی حسن زاده؛ فاطمه بدر طالعی؛ مهدیه گل حسنی؛ ثنا چیذری


بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1401

10.22034/irm.2022.294984.1159

اعظم جلالی آرانی