دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

اثر کیفیت پخت بر سینتیک تورم و نرخ نفوذ حلال در آمیزه‌های لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22034/irm.2022.337628.1174

محدثه محمدی؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمد خبیری


برهمکنش پلیمر-پرکننده و پراکندگی ذرات در نانوکامپوزیت‌های لاستیکی تقویت شده توسط نانوذرات دوده و سیلیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22034/irm.2022.333925.1172

محمد لایقی قلعه سوخته؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمدجواد بابایی