مطالعه رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه لاستیک نیتریل/رزین فنولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای مهندسی پلیمر، پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

لاستیک NBR یک لاستیک قطبی بوده و در تماس با بنزین، روغن یا چربی‌ها متورم  نمی‌گردد. همچنین این لاستیک مقاومت خوبی در مقابل نفوذ گازها از خود نشان می‌دهد. رزین های فنولیک دارای خواص مکانیکی و همچنین مقاومت حرارتی، الکتریکی، شیمیایی و مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی برتری نسبت به سایر رزین‌ها می‌باشد. آمیزه‌های NBR/Phenolic خواص حرارتی، چسبندگی و کاربردی قابل توجهی دارد. در این مطالعه، مشخصات پخت، خصوصیات مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ی NBR/Phenolic حاوی مقادیر مختلف رزین فنولیک بررسی شد. نتایج نشادن داد که، سرعت پخت آمیزه‌ها با افزایش مقدار رزین فنولیک افزایش یافت و همچنین زمان پخت آمیزه‌ها نیز کاهش پیدا کرد. در بررسی خصوصیات مکانیکی، مدول کششی (در 100 افزایش طول) نمونه‌ها با افزایش میزان رزین بالا رفت و متعاقباً افزایش طول در شکست با روند کاهشی مواجه شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، نمونه‌ها با افزودن رزین سخت تر شده و کمیت سختی آن‌ها با استفاده بیشتر از رزین فنولیک افزایش نشان داد. همچنین مشاهده شد که با افزایش میزان این رزین در آمیزه NBR/Phenolic، سایش حرارتی نمونه‌ها کاهش و مقاومت شعله بهبود یافت. ضمن آن که، هدایت گرمایی با افزایش مقدار رزین، کمتر شد.

کلیدواژه‌ها


[1] Sasidharan Achary P. and Ramaswamy R., J Appl Polym Sci, 69, 1187–2101, 1998.
[2] Mirabedini A. S., Karrabi M., and Ghasemi I., Iranian Polymer Journal, 22, 25–32, 2013.
[3] Adachi T., Kataoka T., and Higuchi M., International Journal of Adhesion and Adhesives, 56, 53–60, 2015.
[4] Kumar S. R., Asseref P. M., Dhanasekaran J., and Mohan S. K., Rsc Advances, 4, 12526–12533, 2014.
[5] Ahmadi Z. and Arefazar A., 1st chemical eng. Students’ seminar, Tehran, 347-358, 1998.
[6] Rezadoust, A. M., Esfandeh, M., and Sabet, A. R., Plastics, rubber and composites, 33, 107-112, 2004.
[7] Barghamadi M., Ghoreishy M. H. R., Karrabi M., and Mohammadian-Gezaz S., Journal of Applied Polymer Science, 137, 48632, 2020.
[8] Barghamadi M., Karrabi M., Ghoreishy M. H. R., and Mohammadian-Gezaz S., Journal of Applied Polymer Science, 47550, 2019.