نویسنده = محمودی میمند، محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بدبینی سازمانی بر مقاومت در برابر تغییرات

دوره 21، شماره 84، زمستان 1395، صفحه 49-59

محمد محمودی میمند؛ سولماز الهامی