نویسنده = جلالی، احسان
تعداد مقالات: 1
1. بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو

دوره 23، شماره 92، زمستان 1397، صفحه 5-15

محمدهادی فراهانی؛ محمد علیزاده؛ احسان جلالی