نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون تایر معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]
 • آزمون جاده‌ای خودرو هدف‌ها و امکانات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 101-105]
 • آستری داخلی تایر ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • آینده‌ی استانداردهای بین‌المللی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]

ا

 • اتلاف به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • اتیلن پروپیلن دی‌ان مونومر نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • ارتباطات بازاریابی دیجیتال (DMC) نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • ارزیابی عملکرد ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • استاندارد استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • استاندارد ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استاندارد انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • استاندارد بین‌المللی فرایند دریافت E- Mark [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 28-35]
 • استاندارد تایر نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • استانداردسازی رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • استانداردهای 85‌گانه معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • استانداردهای 85گانه استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • استانداردهای ایمنی و کیفی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای بین‌المللی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]
 • استانداردهای بین المللی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای تایرهای سواری و باری ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استانداردهای جدید استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • استانداردهای زیست محیطی تایر استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 17-27]
 • استانداردهای ملی رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • استانداردهای ملی اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]
 • استانداردهای ملی تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]
 • استانداردهای ملی تایر ترویج و اشاعه‌ی فرهنگ استاندارد همگام با ارتقای استانداردهای ملی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 5-6]
 • استانداردهای نوین تایر اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]
 • استانداردهای نوین تایر انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • اعتمادآفرینی بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • اکریلو نیتریل بوتادی‌ان آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • الاستومر ترموپلاستیک آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تلفیقی QFD و VIKOR در شرایط عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: صنایع لاستیک یزد) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 73-87]
 • انجمن صنفی صنعت تایر اقدام‌های انجمن صنفی صنعت تایر درخصوص تدوین استانداردهای نوین تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 11-16]

ب

 • بازاریابی اخلاقی بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • بازاریابی صنعتی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • برنامه‌ریزی آرمانی بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • برنامه‌ریزی تولید به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • برندسازی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]

پ

 • پلی‌پروپیلن نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • پیوندهای کسب‌وکار مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]

ت

 • تاپسیس فازی برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • تاپسیس فازی (FTOPSIS) ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • تایر نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • تایر خاکی‌رو استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر دوچرخه استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 36-45]
 • تایر صنعتی استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر کشاورزی استانداردها در حوزه‌ی تایرهای کشاورزی، خاکی‌رو و صنعتی [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 53-58]
 • تایر موتورسیکلت استانداردها در حوزه‌ی تایر موتورسیکلت و دوچرخه [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 36-45]
 • تحلیل پوششی داده‌ها ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • توسعه‌ی استانداردها رویکرد استانداردسازی تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 7-10]
 • توسعه‌ی پایدار ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • توسعه‌ی صنعت تایر ایران انطباق با استاندارد، چراغ راه توسعه‌ی صنعت تایر ایران [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 3-4]
 • تولید ناب به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]

ج

 • جو سازمانی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]

ح

د

 • دریافت E- Mark فرایند دریافت E- Mark [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 28-35]
 • دیمتل شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]

ر

 • رادیال باری برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • رسانه‌های اجتماعی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • رفتار خرید مشتریان بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 61-71]
 • رقابت‌پذیری شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • روش بهترین و بدترین بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • روش موتورخاموش نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • روش‌های آزمون استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • روش وستینگهاوس تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]

ز

 • زمان پخت بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • زمان‌سنجی تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • زنجیره‌ی تأمین ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد تلفیقی QFD و VIKOR در شرایط عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: صنایع لاستیک یزد) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 73-87]

س

 • سازمان ملی استاندارد استانداردهای 85گانه‌ی خودرو و روش‌های آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 68-72]
 • سازمان ملی استاندارد استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 81-82]
 • سازمان ملی استاندارد ایران رویکرد گروه خودروسازی سایپا در خصوص استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 83-85]
 • سامانه‌های آزمون تایر گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]
 • ستانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو رویکرد گروه خودروسازی سایپا در خصوص استانداردهای 85‌گانه‌ی خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 83-85]
 • سرمایه‌ی اجتماعی مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • سرمایه‌ی اجتماعی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی ارتباطی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی ساختاری بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی شناختی بررسی و ارزیابی تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر جو سازمانی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 66-80]
 • سرمایه‌ی فکری مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • سوپرمارکت به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]

ش

 • شاخص‌های عملکردی ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • شبکه‌ی زنجیره‌ی تأمین ارائه‌ی مدل تحلیل پوششی داده‌های چندمرحله‌ای برای ارزیابی شبکه‌ی زنجیر‌ه‌ی تأمین پایدار شرکت‌های تولیدکننده‌ی لاستیک [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 58-72]
 • شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]

ص

 • صنعت پلاستیک بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • صنعت لاستیک شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 35-46]
 • صنعت لاستیک ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]

ع

 • عدم ‌قطعیت‌فازی تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • عملکرد سازمان مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]

غ

 • غربال‌گری کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]

ف

 • فشار باد تایر ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • فناوری صنعت تایر بررسی وضعیت استانداردهای بین‌المللی تایرهای سواری و باری و آینده‌ی استانداردهای تایر [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 46-52]

ک

 • کائوچوهای مهندسی کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • کانال‌های بازاریابی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]
 • کسب‌وکارهای صنعتی نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای تولیدی و صنعتی [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 52-65]

گ

 • گروه صنعتی بارز نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • گروه صنعتی بارز معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • گروه صنعتی بارز برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]
 • گروه صنعتی بارز تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 5-18]
 • گفت‌وگو گفت‌وگو با آقای مهندس محمد بابازاده مقصودلو، مدیرعامل شرکت تحقیقات کنترل صنعتی جنوب (ICRC) [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 106-113]

م

 • ماسک محافظ کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • مانع‌ها استقرار شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • مدول الاستیک بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • مدیریت زنجیره‌ی تأمین پایدار ارائه‌ی چارچوبی برای شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های عملکردی زنجیره‌ی تأمین پایدار (مطالعه‌ی موردی: شرکت یزد تایر) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 27-37]
 • مدیریت کیفیت جامع شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 72-82]
 • مرکز آزمون تایر معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 86-100]
 • مرکز ملی آزمون جاده‌ای هدف‌ها و امکانات شرکت آزمون جاده‌ای خودرو [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 101-105]
 • مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]
 • معیارهای ارزیابی کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • مقاومت به سایش بهبود ویژگی‌های فیزیکی- مکانیکی آمیزه‌ی SBR/NR با افزودن ذره‌های نانو [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 5-15]
 • میدان آزمون نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • میدان آزمون معرفی مرکز آزمون تایر شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک - اولین مرکز ملی آکرودیته‌ی تایر در کشور [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 73-80]

ن

 • نانو رُس نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • نانوکامپوزیت نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن EPDM//نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 19-34]
 • نبود اطمینان محیطی مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان [دوره 23، شماره 93، 1397 و 1398، صفحه 47-60]
 • نفوذپذیری هوا ارزیابی مقدار حفظ فشار باد تایر [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 3-14]
 • نقشه‌برداری جریان ارزش به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 29-44]
 • نگه‌داری و تعمیرات بررسی استراتژی‌های نگه‌داری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه‌ریزی آرمانی (مطالعه‌ی موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک) [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 38-51]
 • نمودار رادار کائوچوهای مهندسی در تولید فراورده‌های ماسک [دوره 23، شماره 94، 1397 و 1398، صفحه 15-26]
 • نوفه‌ی تایر/جاده نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نوفه‌ی ترافیک نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نوفه‌ی خودرو نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون [دوره 23، شماره 91، 1397 و 1398، صفحه 59-67]
 • نیروی انسانی تعمیرات برآورد تعداد نیروی انسانی تعمیراتی موردنیاز با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 45-57]

و

 • ولکانش دینامیکی آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]
 • ویژگی‌های مکانیکی آمیزه‌های الاستومری ترموپلاستیکی PVC/NBR: معرفی و مطالعه‌ی پارامترهای مؤثر بر بهبود ویژگی‌های مکانیکی و پایداری حرارتی [دوره 23، شماره 92، 1397 و 1398، صفحه 16-28]