نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌بندهای لاستیکی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • آستری داخلی تایر ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • آلیاژ مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • آموزش لاستیک بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • آنتی‌اکسیدانت‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]

ا

 • اختلاط مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • اختلاط مواد اولیه در فاز مایع نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • ارزش جریان وجه نقد بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • ارزیابی ریسک ایمنی ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • استایرن بوتادین رابر مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • استراتژی زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • استفاده از مواد تایر در تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • اصطکاک شناسی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • اعتماد سازمانی مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]
 • افزودنی‌های دوست‌دار محیط‌زیست فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • افزودنی‌های رایج فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • افزودنی‌های شیمیایی افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • اکسترودر بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • انتقال فناوری بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • اندازه و مساحت سطح ویژه ذرات ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • انرژی فعال‌سازی مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]

ب

 • بازده سهام بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • بازیافت خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • بتن خالص خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • بتن لاستیکی خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • برچسب تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • بلت شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]

پ

 • پایش برخط استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • پخت سنج مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • پخت‎نگاشت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • پرس‌های پخت وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • پرکننده‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • پژوهش لاستیک بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • پودر لاستیک خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • پودر لاستیک بازیافتی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • پیرشدگی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • پیرشدگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • پیوند مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]

ت

 • تایر بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • تایر مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • تایر بایاس ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • تایر‌سازی ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • تایر سبز نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • تایر غیربادی (تایر مفهومی) نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • تایرهای بایاس بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • تایرهای رادیال بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • تایرهای ضایعاتی خواص لاستیک‌های ضایعاتی در بتن [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 9-26]
 • تجهیزات برش وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • تسهیم اطلاعات تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • تقویت کنندگی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]

چ

 • چابکی سازمان بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • چسبندگی تایر به جاده خیس نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]

ح

خ

 • خستگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • خط اختلاط وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • خلق ارزش مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • خواص رئولوژیکی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • خواص فیزیکو مکانیکی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • خواص مکانیکی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • خواص مکانیکی مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • خودروهای الکتریکی نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • خودروهای خودران و تایرهای آن‌ها نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]

د

 • درخت هوآ استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • دستگاه‌ها ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • دستورالعمل‌های استاندارد در رابطه با صدای تایر نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • دوام تایر شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 45-58]
 • دوده مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]

ر

 • رسانایی الکتریکی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • رطوبت ظاهری و نهان ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • رفتار حرارتی مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • رفتار کارآفرینانه مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]
 • رفتگی اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • روغن پالم اپوکسید شده بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • روغن‌های فرایندی بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • روندهای آموزش و پژوهش بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 97-111]
 • رویکرد سیستمی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]

ز

 • زمان پخت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • زمانمندی اثر پودر لاستیک بازیافتی به دست آمده از تایرهای فرسوده، بر خواص مکانیکی و حرارتی کامپوزیت‌های لاستیکی زمانمند شده بر پایه BR/SBR/WRP [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 101-112]
 • زنجیره‌ی تأمین ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]

س

 • ساختار ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]
 • سازگارکننده مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • سرعت پخت مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • سرمایه‌گذاران نهادی بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 57-66]
 • سیال بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • سیلیکا مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • سیلیکای رسوبی ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]

ش

 • شاخص‌های پایداری ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]
 • شبکه های اجتماعی تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]

ص

 • صنایع لاستیک افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • صنعت لاستیک ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]

ظ

 • ظرفیت تولید بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]

ع

 • عایق گرمایی مروری بر انواع دوده‌ها به‌منظور ایجاد رسانایی در صنعت لاستیک [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 49-59]
 • عدم قطعیت تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • عمر کارکردی پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]
 • عملکرد سازمان بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • عوامل پخت افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • عوامل فعال سطحی ویژگی‌های کاربردی سیلیکای رسوبی در صنعت لاستیک و توانمندی تولید داخلی آن [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 75-83]

غ

 • غربال‌گری لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]

ف

 • فرایند پخت لاستیک‌ها مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • فشار باد تایر ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]

ق

 • قابلیت بازاریابی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • قابلیت های زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • قاصدک روسی استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • قالب‌تایر وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • قانون آرنیوس پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 31-42]

ک

 • کائوچوی احیا‌شده مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • کائوچوی استایرن بوتادی‌ان بررسی روغن پالم اپوکسید شده به عنوان کمک فرایند و فعال‌کننده‌ی سبز در آمیزه‌های لاستیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 92-100]
 • کائوچوی طبیعی استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • کائوچوی طبیعی فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • کارایی زیست محیطی بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 39-50]
 • کانالهای بازاریابی تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • کیفیت استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • کیفیت خدمات تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]

گ

 • گرماسنجی روبشی تفاضلی مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 43-56]
 • گروه صنعتی بارز ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]

ل

 • لاتکس استحصال کائوچوی طبیعی از گیاهان جدید آیا بالاخره در ایران امکان تولید کائوچوی طبیعی و لاتکس وجود خواهد داشت ؟ [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 113-118]
 • لاستیک مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 3-16]
 • لاستیک‌های مهندسی لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]

م

 • ماتریس تأثیرات متقاطع ارزیابی شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با به‌کارگیری ماتریس تأثیرات متقاطع [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 3-12]
 • ماسک محافظ لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • ماشین برش وضعیت ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات موردنیاز صنعت تایرسازی (پرس‌های پخت – قالب تایر) [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 16-23]
 • ماشین‌سازی ماشین‌سازی در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 60-64]
 • ماندگاری فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]
 • مدل‌سازی بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • مدل کاستر بررسی مدل‌های پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 27-37]
 • مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مدیریت بچ استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]
 • مدیریت دانش بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • مدیریت دانش تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مدیریت راهبردی منابع انسانی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]
 • مدیریت منابع انسانی هم‌راستاسازی راهبرد منابع انسانی با راهبرد سازمان بر اساس رویکردسیستمی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 25-38]
 • مدیریت منابع انسانی بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 85-104]
 • مشارکت مشتری تاثیر مشارکت مشتری در شبکه‌های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 95-109]
 • مصرف انرژی بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 37-48]
 • معیارهای ارزیابی لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • مقاومت غلتشی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • مقاومت غلطشی نگاهی به تغییرات پیش روی صنعت تایر در دنیا [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 6-15]
 • منابع انسانی راهبردی تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات راهبردی منابع انسانی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 59-74]
 • مهارت‌های ارتباطی مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 67-83]

ن

 • نانوکلی مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 17-29]
 • نرم‌کننده‌ها افزودنی‌های شیمیایی صنعت لاستیک و توانمندی‌های تولید داخل [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 65-74]
 • نظام‌آراستگی ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) [دوره 24، شماره 97، 1398 و 1399، صفحه 105-119]
 • نفوذپذیری هوا ارزیابی میزان حفظ فشار باد تایر [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 69-80]
 • نمودار رادار لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 12-24]
 • نیروهای نهادی تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 75-94]
 • نیشکر فعال‌ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست‌دارمحیط‌زیست برای افزودنی‌های رایج پخت [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 51-68]

و

 • وادادگی آب‌بندها اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی [دوره 24، شماره 96، 1398 و 1399، صفحه 81-95]
 • ولکانش مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک [دوره 24، شماره 98، 1398 و 1399، صفحه 3-8]
 • ویژگی‌های رئولوژیکی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]
 • ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی مطالعه‌ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر ویژگی‌های فیزیکی-مکانیکی و پیش‌بینی مقاومت غلتشی به کمک ویژگی‌های رئولوژیکی [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 84-91]

ه

 • هزینه‌های کیفی استفاده از شیوه‌های مکانیزه برای بهره‌برداری مؤثر از سیستم‌های مدیریت کیفیت در صنعت تایر [دوره 24، شماره 95، 1398 و 1399، صفحه 24-36]