نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون همبستگی پیرسون تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • آسترلاستیکی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • آکوستیک بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • آلیاژ NBR/PVC نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • آنتروپی شانون شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]

ا

 • ابعاد زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • اثر پروانه ای بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • اثر گذاری نانو ذرات مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • ازکارافتادگی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • استحکام مکانیکی بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • اصلاح شیمیایی لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • الاستومرهای مهندسی الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • امنیت شغلی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • انتشار دی‌اکسید‌کربن فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • انتقال حرارت شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • انعطاف‌پذیری بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • ایمنی فعال تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • اینترنت اشیاء تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]

ب

 • برچسب‌گذاری تایر فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • بورس اوراق بهادار تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]

پ

 • پارادایم کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • پویایی سیستم بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • پیزورسیستیو مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • پیش‌بینی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]

ت

 • تایر مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • تایر مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • تایر شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • تایر تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • تایر سبز فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • تایر هوشمند تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • تبدیل فوریه سریع دوبعدی راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • تجربه خرید مشتری بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]
 • تصاویر اشعه ایکس راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • تعریف کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • تعهد سازمانی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • تغییر جدید مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • تکنیک های اختلاط لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]

ج

 • جغرافیای روستایی و تعاونی تولید بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]

چ

 • چابکی بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • چشم‌انداز کیفیت مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • چقرمگی پلاستیک مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]

ح

 • حسگر‌های کرنشی انعطاف‌پذیر مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • حمل‌ونقل هوشمند تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 17-25]

خ

 • خواص رئولوژیکی نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • خواص کاربردی تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • خواص لاستیک لیگنین دار لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]
 • خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • خودرو سنگین بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]

د

 • دانش سازمانی بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • درماندگی مالی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • دما شبیه سازی توزیع دمایی ناشی از اتلاف انرژی در تایر رادیال باری [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 57-63]
 • دیمتل شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]

ر

 • رزین اپوکسی بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • رضایت مشتری تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • رفتار پخت نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • رفتار تغییر تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • رفتار شکایت تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • رهبری تحول‌گرا بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • روش تحلیلی تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • روش‌های تولید مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]

ز

 • زنجیره تأمین بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 39-61]
 • زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]

س

 • ساختار شبکه تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • سامانه‌ی پخت تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • سایت‌های فروش لاستیک بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]
 • سایش تایر بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • سیال فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • سیبرنتیک بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • سیلیکا مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 65-84]
 • شبیه سازی مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • شرکت های کوچک و متوسط تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]

ظ

 • ظرفیت یادگیری سازمانی مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]

ع

 • عامل پیونددهنده سیلان‌دار مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 15-25]
 • عملکرد شرکت تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]
 • عملکرد مالی تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • عیب‌یابی تایر راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]

غ

 • غربال‌گری الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]

ف

 • فرایند غلطک کاری فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • فرهنگ سازمانی کارآفرینانه مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]
 • فناوری های زنجیره تامین دیجیتال واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • فناوری هوشمند واکاوی مدیریت زنجیره تامین دیجیتال (روند توسعه آینده) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 49-62]
 • فیلتر گوسی و میانه راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]

ق

 • قصد خرید تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]

ک

 • کارآفرینی مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 55-71]
 • کپراس شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • کنترل بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • کیفیت محصول تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]

گ

 • گرایش به کارآفرینی تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]

ل

 • لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • لیگنین لیگنین پرکننده ای تقویت کننده در آمیزه های لاستیکی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 17-25]

م

 • ماسک محافظ الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مخلوط لاستیکی تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • مدلسازی فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مدل‌سازی تایر بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 37-48]
 • مدل گسکل فرآیند غلطک کاری: آشنایی و مدلسازی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مدیریت راهبردی تامین‌کننده تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری(مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 73-87]
 • مدیریت کیفیت جامع شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • مدیریت کیفیت جامع تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 85-100]
 • مدیریت کیفیت جامع مدیریت کیفیت جامع قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 101-115]
 • مدیریت منابع انسانی شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس) [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 95-114]
 • مشارکت در پروژه بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]
 • مصرف سوخت فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • معیارهای ارزیابی الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]
 • مقاومت غلتشی فناوری تایر سبز [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 3-13]
 • مقاومت غلتشی مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • مقاومت غلتشی تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 27-35]
 • ممیزی دانش بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 73-79]
 • منابع انسانی بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی(مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل ) [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 93-103]
 • موتورهای درون‌چاهی مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 37-53]
 • میل به ترک پروژه بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 81-93]

ن

 • نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • نانوذره‌ها نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 3-9]
 • نانورس تأثیر سامانه های پخت گوگردی بر ولکانش، ساختار شبکه، پراکنش نانورس و خواص کاربردی نانوکامپوزیت های لاستیکی مبتنی بر لاستیک بوتادین/ لاستیک طبیعی/نانورس [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 29-37]
 • نانوکامپوزیت بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • نانو کامپوزیت های پلیمری مروری بر کاربرد های نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 37-56]
 • نانوکامپوزیت‌های رسانا مروری بر شیوه ی عملکرد و پارامتر‌های طراحی حسگرهای کرنشی انعطاف‌پذیر لاستیکی [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 11-28]
 • نرخ ارز بازار تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • نمودار رادار الاستومرهای مهندسی در تولید محصولات ماسک [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 3-15]

و

 • وفاداری الکترونیکی بررسی تأثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه‌های فروش اینترنتی لاستیک [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 89-98]

ه

 • هالوسیت نانوتیوب بررسی تجربی و نظری ساختار میکروسکوپی، سینتیک پخت و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های برپایه لاستیک نیتریل بوتادین کربوکسیله/رزین اپوکسی تقویت شده با هالوسیت نانوتیوب [دوره 25، شماره 101، 1399،1400، صفحه 27-36]
 • هموارسازی تصویر راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر [دوره 25، شماره 100، 1399،1400، صفحه 63-79]
 • هوشیاری کارافرینانه تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه [دوره 25، شماره 99، 1399،1400، صفحه 99-113]
 • هیجان مثبت تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]
 • هیجان منفی تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آنها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر [دوره 25، شماره 102، 1399،1400، صفحه 77-91]