نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژهای پلیمری پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • آمیزه های الستیکی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]

ا

 • اپکس بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • اتیلن تیورا تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • ارتقاء شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]
 • اصطکاک زنجیره منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • اکسترودر بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • الگوی باینری محلی راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • انعطافپذیری زنجیر منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • ایران تایر شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]

ب

 • بادگیر فنری روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • بلت شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • بلت بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • بهره وری شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]

پ

 • پاسخگویی اجتماعی مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]
 • پایداری گرمایی مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • پراکنش ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • پیچیدگی متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • پیرشدگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]

ت

 • تاب‌آور مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • تاگوچی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • ترموپلاستیک الاستومر شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • تزریق شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • تصاویر اشعه ایکس راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • تصویر برند بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • تعهد مشتری به برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • تمیز کردن اولتراسونیک روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • تمیز کردن لیزری روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • تمیز کردن یخ خشک روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • توزیع ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • توسعه خدمات جدید تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • توسعه کارآفرینی مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]

چ

 • چابک مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • چابکی فکری نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]

خ

 • خستگی شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]
 • خواص مکانیکی تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • خواص مکانیکی مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • خواص مکانیکی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]

د

 • دوام تایر شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 15-28]

ذ

 • ذرات تقویت کننده مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]

ر

 • رزین اپوکسی مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • رضایت کارکنان تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]
 • رضایت مشتری بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]
 • رهبری کارآفرینانه نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • روتور ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]
 • ریزساختار پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]

س

 • ساختارگرایان جدید متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • سپر شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 39-47]
 • سفتی پیچشی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • سیال بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • سیستم پخت تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • سینتیک پخت مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]

ش

 • شبکه های اجتماعی نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • شتابدهنده تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • شرکت های بیمه نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]

ص

 • صنعت بیمه تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • صنعت پلاستیک متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]

ط

 • طیف رنگی ارزیابی ‌تجربی شکل هندسی جدید روتورها درمخلوط کن های مماسی [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 19-38]

ظ

 • ظرفیت تولید بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]

ع

 • علم شبکه متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]
 • عملکرد بازاریابی نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • عیب‌یابی تایر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]

ف

 • فضای آزاد منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • فضای محصول متنوع سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 93-110]

ق

 • قالب روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]
 • قطعه بندی تصویر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]

ک

 • کامپوزیت های هیبریدی مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • کپالی بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • کلمات کلیدی: پرکننده های طبیعی بررسی استفاده از پرکننده های طبیعی در آمیزه های لاستیکی و تاثیر آنها بر خواص مکانیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 75-89]
 • کلمات کلیدی: تایر بررسی ساختار تایر بر روی هندلینگ تایر و بهینه سازی آن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 3-8]
 • کلمات کلیدی: صنعت تایر روشهای نوین تمیز کردن قالب تایر [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 29-35]

گ

 • گوگرد پلیمری اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]

م

 • مدلسازی پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • مدلسازی بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • مدل کاستر بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 29-36]
 • مدل‌های زنجیره تأمین لارج مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان نقش بکارگیری شبکه های اجتماعی و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتریان در بهبود عملکرد بازاریابی شرکت های بیمه T [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 57-74]
 • مدیریت ریسک بازار تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • مدیریت ریسک تجاری سازی تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 63-73]
 • مراحل پخت اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]
 • مشاغل خرد و کوچک نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]
 • مشخصه‌های انتقال پارامترهای موثر برروی مدلسازی ضریب نفوذ کوچک‌ملکول‌ها در سیستم‌های دوجزئی پلیمری [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 3-17]
 • منابع انسانی شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری منابع انسانی در صنعت تایر سازی (مطالعه موردی : شرکت ایران تایر) [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 51-61]

ن

 • ناب مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • نانو سیلیکا مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • نانو سیلیکا اصلاح شده مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی نانو کامپوزیت های اپوکسی در حضور نانو ذرات سیلیکا [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 37-50]
 • نمودارهای رئومتری اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه های لاستیکی [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 3-14]
 • نوآوری نقش چابکی فکری بر نوآوری در مشاغل خرد و کوچک با تاکید بر نقش میانجی رهبری کارآفرینانه [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 103-111]

و

 • واژگان کلیدی: اتالف داخلی انرژی منشاء رفتار اتلافی انرژی های دینامیکی-مکانیکی در مواد لاستیکی [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 91-102]
 • واژگان کلیدی : مدیریت زنجیره تأمین لارج مروری بر مدیریت زنجیره تأمین لارج (واکاوی مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین لارج) [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 79-87]
 • واژگان کلیدی: وفاداری مشتری بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • واژههای کلیدی: الستیک کلروپرن تاثیر شتاب دهنده ها بر رئومتری پخت و خواص فیزیکی-مکانیکی الستیک کلروپرن [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 9-15]
 • واژههای کلیدی: کامپوزیتهای پایه پلیمری مروری بر کامپوزیت های پلیمری و بررسی تاثیر نوع، اندازه و شکل تقویت کننده ها بر خواص مکانیکی آنها [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 37-56]
 • وفاداری به برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • ویژگی‌های فردی تأثیر ویژگی‌های فردی بازاریابان بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان با نقش میاجی گری رضایت بازاریابان [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 59-77]

ه

 • هزینه های جابجایی بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری سهام دار لاستیک در شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران [دوره 26، شماره 105، 1400،1401، صفحه 17-27]
 • هموارسازی تصویر راهکاری به منظور تشخیص عیب روی هم افتادگی کوردها در تایر در تصاویر اشعه ایکس [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 49-58]
 • هوشیاری کارآفرینانه مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور [دوره 26، شماره 104، 1400،1401، صفحه 75-91]
 • هویت برند مشتری تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]
 • هویت جامعه برند تاثیر جامعه برند بر وفاداری برند با میانجی گری هویت برند مشتری و تعهد مشتری به برند [دوره 26، شماره 103، 1400،1401، صفحه 89-101]