نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آروماتیسیته‌ی کم بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • آزمون عایقی نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • آژانس مواد شیمیایی اروپا قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • آلیاژ بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • آموزش مهندسی بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • آمیزه‌‌سازی بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • آنالیز ارتعاش نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • آنالیز دما نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]

ا

 • اتحادیه‌ی اروپا آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • اثر انگشت استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • استاندارد PMBOK بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • استراتژی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • اصل 44 خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • الاستومر مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • الاستومر بلورمایع مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • الزام‌های قانون ریچ قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • الگوریتم‌های طبقه‌بندی MLP سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • انتخاب تأمین‌کننده ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • انجمن لاستیک اروپا قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]

ب

 • برندسازی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • بهبود عملکرد بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • بهره‌وری بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • بهره‌وری خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]

پ

 • پارامتر نظم مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • پخت بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • پراکنش استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • پرکننده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • پلی وینیلیدین فلوراید بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]
 • پیرسازی تسریع‌یافته مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]

ت

 • تاپسیس فاصله‌ای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • تایر تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]
 • تایر رادیال سواری شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • تایر سبز بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]
 • تجزیه و تحلیل محیطی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • ترکیب‌های آروماتیک روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • تشخیص خطا سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • تقویت‌کننده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • توان استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • توسعه‌ی ‌پایدار ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]

ج

 • جای‌گزینی مواد شیمیایی آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • جذب اتمی بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]

خ

 • خصوصی‌سازی خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]

د

 • دمای شفاف شدن مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • دوده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • دوده تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]
 • دیماتل فازی تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]

ذ

 • ذخیره‌ی احتیاطی تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]

ر

 • رضایت شغلی بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • رفتار بلورمایع مروری بر الاستومرهای بلورمایع: ساختار، انواع و کاربردها [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 36-43]
 • رفتار مصرف‌کننده شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • رقابتی کردن خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • روش‌شناسی سیستم‌های نرم سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • روغن فرایندی روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • روغن فرایندی بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 18-22]

ز

 • زمان تحویل تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • زمان رام استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]

س

 • سایش استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]
 • سبک تصمیم‌گیری خرید شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • سبکِ زندگی بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]
 • سناریوپردازی سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • سند چشم‌انداز 1404 تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • سیستم کنترل هوشمند سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • سیلیکا بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • سیلیکا تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 39-48]

ش

 • شانون فاصله‌ای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • شایستگی بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]

ص

 • صادرات قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • صنایع پایین‌دستی قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • صنعت تایر قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • صنعت تایر تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • صنعت خودروسازی قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • صنعت قطعه‌سازی قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • صنعت لاستیک سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]

ض

 • ضریب پُرشدگی استفاده از نمودارهای Finger print برای انتخاب وزن بچ مناسب [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 10-17]

ط

 • طول عمر انبارداری مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله‌‌مراتبی فازی ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان مواد اولیه‌ی صنعت تایر در زنجیره‌ی تأمین پایدار، با به‌کارگیری فنون FAHP، Interval TOPSIS و Interval Shanon [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 33-47]
 • فرایند تولید دوده دوده و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 68-72]
 • فلوروالاستومر بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]

ق

 • قانون REACh روغن‌های فرایندی و قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 53-67]
 • قانون ریچ مروری بر قانون ریچ و الزام‌های آن دررابطه با صادرات محصولات به کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 5-8]
 • قانون ریچ قانون ریچ و محیط‌زیست [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 9-11]
 • قانون ریچ قانون ریچ و تایر سبز [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 12-15]
 • قانون ریچ قانون ریچ و توسعه‌ی صادرات [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 16-19]
 • قانون ریچ آشنایی با قانون ریچ [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 20-30]
 • قانون ریچ قانون ریچ در صنعت خودروی ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 42-44]
 • قانون ریچ قانون ریچ در صنعت تایر دنیا [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 45-52]
 • قانون ریچ معرفی آژانس مواد شیمیایی اروپا (ECHA) [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 73-77]
 • قانون ریچ تأثیر قانون ریچ بر قیمت تمام‌شده‌ی تایر رادیال سواری [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 78-79]
 • قانون ریچ گزارش کمیته‌ی دائمی سیاست‌گذاری و ترویج قانون‌ها و استانداردهای انجمن صنفی صنعت تایر ایران [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 80-82]
 • قانون ریچ دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی “ نگرش‌های نوین در ارزیابی مواد اولیه با نگاه ویژه به قانون ریچ” [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 83-84]
 • قانون ریچ برگزاری دوره‌ی آموزشی یک روزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در محل کارخانه‌ی کویرتایر واقع در شهر بیرجند [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 84-84]
 • قانون ریچ پرسش‌های پرتکرار در حوزه‌ی الزام‌های قانون ریچ در صنعت لاستیک [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 85-91]
 • قانون ریچ پیوست الف قانون ریچ (REACh) فهرست مواد با اهمیت بسیار بالا (SVHC) [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 92-97]
 • قانون ریچ پیوست ب قانون ریچ (REACh) پیوست XVII: فهرست مواد محدود شده [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 98-115]

ک

 • کاهش حجم دولت خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 66-82]
 • کمپلکس اکسیدروی با سیلیکا بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 5-10]
 • کیفیتِ زندگی کاری بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 49-65]

م

 • ماتریس تأثیرهای متقاطع سناریوپردازی آینده‌ی صنعت لاستیک کشور مبتنی بر روش‌شناسی سیستم‌های نرم [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 18-32]
 • ماسک محافظ مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • ماشین پرس پخت تایر سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • مجوز مواد شیمیایی بااهمت بسیار بالا قانون ریچ و تأثیر آن بر صنایع پایین‌دستی [دوره 22، شماره 87، 1396 و 1397، صفحه 31-41]
 • محورگریزی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]
 • مدل آرنیوسی مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • مدل اسپرولز و کندال شناسایی و اولویت‌بندی سبک‌های تصمیم‌گیری مشتریان در خرید تایرهای رادیال سواری (مورد مطالعه: مشتریان تایرهای رادیال سواری شهر تهران) [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 71-82]
 • مدل‌سازی پویای سیستم تحلیل عامل‌های مؤثر بر تقاضای صنعت تایر کشور در راستای سند چشم‌انداز بیست‌ساله با رویکرد سیستمی و دیماتل فازی [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 22-35]
 • مدل‌های احتمالی کنترل موجودی تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • مدل ویلیامز- لاندل- فِری مدل‌های پیش‌بینی طول عمر انبارداری قطعه‌های لاستیکی در فراورده‌های ماسک محافظ [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 62-70]
 • مراقبت وضعیت (CM) نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • مزیت رقابتی استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]
 • مهارت بررسی شایستگی‌های موردنیاز مهندسان در سازمان‌های پروژه‌محور با استفاده از استاندارد PMBOK [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 48-63]
 • میشلین استراتژی برندسازی شرکت میشلین [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 44-61]

ن

 • نظارت بر فرایند سیستم کنترل هوشمند برای نظارت بر فرایند، تشخیص خطا و کاهش نقص‌ها در ماشین‌های پخت تایر [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 13-21]
 • نقطه‌ی سفارش مجدد تعیین نقطه‌ی‌ سفارش مجدد و ذخیره‌ی احتیاطی در یک سیستم کنترل موجودی با تقاضا و زمان‌های تأمین احتمالی (مطالعه‌ی موردی: رینگ‌های بلادر اندازه‌های 16 و 24 اینچ) [دوره 22، شماره 90، 1396 و 1397، صفحه 5-9]
 • نگه‌داری و تعمیرات مبتنی بر پایش وضعیت (CBM) نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 11-17]
 • نیروی جانبی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]
 • نیروی شعاعی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]

و

 • ولکانیزاسیون دینامیکی بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM [دوره 22، شماره 88، 1396 و 1397، صفحه 6-12]

ی

 • یکنواختی بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر [دوره 22، شماره 89، 1396 و 1397، صفحه 23-38]