نویسنده = محمد رضا فتحی
هنرآفرینی شغلی، رضایت و فرسودگی شغلی کارکنان شرکت های تولیدکننده لاستیک در ایران

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 109-124

10.22034/irm.2023.379124.1207

ابراهیم رجب پور؛ مهدی هاشمی؛ محمد مرادی؛ محمد رضا فتحی


بررسی تأثیر اقدامات بازاریابی پایدار بر وفاداری مشتری از طریق نقش میانجی تصویر برند

دوره 27، شماره 107، دی 1401، صفحه 75-93

10.22034/irm.2022.167640

محمد رضا فتحی؛ ابوالفضل خسروی؛ بهنام کاتبی؛ محسن ترابی


تبیین متغیرهای مالی موثر در پیش بینی درماندگی مالی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی

دوره 25، شماره 101، خرداد 1400، صفحه 65-84

حمید رحیمی؛ مهرزاد مینویی؛ محمد رضا فتحی


شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور

دوره 23، شماره 93، خرداد 1398، صفحه 35-46

غلامرضا جندقی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ علی زمانیان


شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی

دوره 23، شماره 93، خرداد 1398، صفحه 72-82

عبدالحسین جعفرزاده؛ محمد رضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی


به‌کارگیری نقشه‌برداری جریان ارزش در حرکت به سمت تولید ناب

دوره 23، شماره 92، اسفند 1397، صفحه 29-44

رضا نوروزی؛ مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی