نویسنده = عارفه داودی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیررضا علیزاده مجد؛ عارفه داودی؛ نرگس سقازاده


2. مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیررضا علیزاده مجد؛ نرگس سقازاده؛ عارفه داودی


3. تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد


5. تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

دوره 25، شماره 99، پاییز 1399، صفحه 99-113

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد