کلیدواژه‌ها = تایر
عملکرد پترن تایر از دیدگاه مکانیکی

دوره 27، شماره 109، تیر 1402، صفحه 34-43

10.22034/irm.2023.361032.1187

مرتضی رشیدی مقدم


مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا

دوره 25، شماره 99، آذر 1399، صفحه 15-25

پروانه مسعودی؛ مهرداد کریمیان پور گروسی


مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر

دوره 25، شماره 99، آذر 1399، صفحه 27-36

مرتضی رشیدی مقدم


مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیاشده

دوره 24، شماره 97، خرداد 1399، صفحه 3-16

میترا توکلی اردکانی؛ عاطفه صادقی عسکری


بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران

دوره 24، شماره 96، اسفند 1398، صفحه 97-111

بیتا کاظمی نژاد؛ علی عباسیان


نوفه‌ی تایر و نوفه‌ی خودرو؛ ضرورت، استانداردها و روش‌های اندازه‌گیری در میدان آزمون

دوره 23، شماره 91، آذر 1397، صفحه 59-67

مصطفی ایران‌نژاد پاریزی؛ عبدالرضا اوحدی همدانی


مدل‌سازی و شبیه‌سازی تایر خودرو روی سطح استوانه‌یی

دوره 21، شماره 85، خرداد 1396، صفحه 23-33

صیاد نصیری؛ پیمان رستمی؛ اسماعیل زارع؛ علی رهبر؛ بیژن معاونی