کلیدواژه‌ها = تست‌های بررسی عملکرد محافظت‌کننده‌ها
فرسودگی و محافظت‌کننده‌های فرسودگی

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 13-26

10.22034/irm.2023.342503.1177

مهری ندیری نیری؛ حمید درخشان