موضوعات = علوم و فناوری فرآورده‌های لاستیکی
سازوکارهای حاکم بر پخت و خواص لاستیک پلی‌اتیلن کلروسولفونه (CSM) و آمیخته‌های آن

دوره 27، شماره 109، تیر 1402، صفحه 3-33

10.22034/irm.2023.360491.1184

حسین روشنائی؛ محمد رضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمد خبیری


عملکرد پترن تایر از دیدگاه مکانیکی

دوره 27، شماره 109، تیر 1402، صفحه 34-43

10.22034/irm.2023.361032.1187

مرتضی رشیدی مقدم


شناسایی مکانیسم های تخریب گرمایی کامپوزیت های اپوکسی/نانو ذرات الاستومری شبکه ای شده بوسیله معادلات منحنی جامع

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 3-12

10.22034/irm.2022.333629.1171

محمدرضا کلایی؛ محمد حسین کرمی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داوود زارعی


فرسودگی و محافظت‌کننده‌های فرسودگی

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 13-26

10.22034/irm.2023.342503.1177

مهری ندیری نیری؛ حمید درخشان


مروری بر تشخیص خودکار عیوب تایر با استفاده از تصاویر اشعه ایکس

دوره 27، شماره 108، اسفند 1401، صفحه 45-54

10.22034/irm.2023.386855.1215

لعیا مردانه شالقونی؛ ناصر پرهیزگار؛ پارسا پرهیزگار


برهمکنش پلیمر-پرکننده و پراکندگی ذرات در نانوکامپوزیتهای لاستیکی تقویت شده توسط نانوذرات دوده و سیلیکا

دوره 27، شماره 107، دی 1401، صفحه 3-17

10.22034/irm.2022.167630

محمد لایقی قلعه سوخته؛ محمدرضا پورحسینی؛ محمود رضوی زاده؛ محمدجواد بابایی