دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی رابطه بین سیبرنتیک و ممیزی دانش در سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

علی فروزش مهر


2. فناوری تایر سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

گولیا نیک روان


3. راهکاری به منظور تشخیص وجود حباب در لاستیک خودرو در تصاویر رادیو گرافی با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

یوسف صداقت


4. سیلیکا-روشهای تولید و مشخصات فنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

پروانه مسعودی؛ مهرداد کریمیان پور گروسی


5. بررسی استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات و انتخاب بهترین استراتژی با استفاده از روش ترکیبی BWM و برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: یک شرکت فعال در صنعت پلاستیک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

هاشم معزز؛ محمد رضا فتحی؛ امین افتخار


6. تأثیر تعاملی عدم قطعیت و نیروهای نهادی بر تسهیم اطلاعات در کانالهای بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

معصومه حسین زاده شهری؛ زهرا میرزایی چشمه؛ ایمان قاسمی همدانی


7. ارائه چارچوبی جهت شناسایی و اولویت بندی شاخص های عملکردی زنجیره تامین پایدار (مطالعه موردی: شرکت یزد تایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمد رضا فتحی؛ محمد کریمی زارچی؛ مهدی صفری زارچ


8. بررسی تأثیر قابلیت های زیست محیطی بر استراتژی و کارایی زیست محیطی: نقش میانجی قابلیت بازاریابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ سحر دهقان؛ علی صابری


9. نقش ارتباطات بازاریابی دیجیتال در کسب و کارهای تولیدی و صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

حسین عباسی


10. ارزیابی شاخص های پایداری زنجیره تأمین صنعت لاستیک با بکارگیری ماتریس تاثیرات متقاطع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمد رضا فتحی؛ علی زمانیان؛ محمد حسین سلیمانی سروستانی؛ رضا فتحی


11. بررسی و تحلیل تاثیر سرمایه اجتماعی بر جو سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

احمد عربشاهی کریزی؛ عاطفه زینلی


12. همراستاسازی استراتژی منابع انسانی با استراتژی سازمان بر اساس رویکرد سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

زهرا پورامینی؛ مجید یحیوی قاسم قشلاقی


13. بررسی روندهای آموزش و پژوهش در حوزه لاستیک در دنیا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

بیتا کاظمی نژاد؛ علی عباسیان


14. اصطکاک شناسی مواد آب‌بند لاستیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

گلرخ فرد ذوالفقاری؛ علی عباسیان


15. Evaluation of Tire Air Retention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

شبنم عزالدین؛ علی عباسیان


16. بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سمانه رئیسی نافچی؛ محمد رضا فتحی؛ مریم فهندژسعدی


17. فعال ساز گرفته شده از نیشکر به عنوان یک جایگزین دوست دار محیط زیست برای افزودنی های رایج پخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

فاطمه خودکار؛ محمد صفری


18. مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک های استایرن بوتادین-اکریلونیتریل بوتادین (SBR/NBR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سید علی موسوی؛ جعفر خادم زاده یگانه


19. تاثیر مدیریت راهبردی تامین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت محصول و رضایت مشتری (مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

مرتضی رجوعی؛ سیدمرتضی غیور باغبانی؛ سید امین اعلمی؛ زینب شیخ الإسلامی


20. مطالعه ی اثر انواع کائوچوهای SBR پرشده با سیلیکا بر خواص فیزیکی-مکانیکی و پیش بینی مقاومت غلتشی به کمک خواص رئولوژیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

ماجد امینی؛ سید محمد حسینی؛ نعمت الله محمدی


21. پیش بینی عمر کارکرد آمیزه ی لاستیکی به وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امین ایران پوری؛ فائزه محمدی


22. مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد لاستیک ریکلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

میترا توکلی اردکانی؛ عاطفه صادقی عسکری


23. تاثیر مشارکت مشتری در شبکه های اجتماعی شرکت بر پیوند مشتری با در نظر گرفتن متغیر میانجی خلق ارزش مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

لیلا آندرواژ؛ انسیه ویژه؛ محمد سعید نیا


24. شناسایی و رتبه بندی عوامل مدیریت منابع انسانی موثر در مدیریت کیفیت جامع با استفاده از فنون DEMATEL و COPRAS (مطالعه موردی: شرکت لاستیک پارس)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

محمد رضا فتحی؛ محمد حسن ملکی؛ رضا روحانیان


25. مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

مرتضی رشیدی مقدم


26. بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سودابه رشیدی؛ محمد زارعی محمودآبادی


27. مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیررضا علیزاده مجد؛ عارفه داودی؛ نرگس سقازاده


28. ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

علی سلطان‌پور؛ شهرام آریافر؛ ایمان رودری؛ ابوذر ترک زاده


29. مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیررضا علیزاده مجد؛ نرگس سقازاده؛ عارفه داودی


30. خواص لاستیک های ضایعاتی در بتن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

رضا عابدی؛ سلمان امام جمعه زاده


31. مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سمیه محمدیان


32. مطالعه‌ رفتار پخت، خواص مکانیکی و حرارتی آمیزه‌ لاستیک نیتریل/رزین فنولیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سمیه محمدیان


33. تأثیر مدیریت دانش بر کیفیت خدمات و مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به نقش تعدیل‌کننده اقدامات منابع انسانی استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

همایون یوسفی؛ انسیه ویژه؛ محمد سعیدنیا


34. بررسی تاثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در سایت های فروش اینترنتی لاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

ابوالفضل خسروی؛ محمد رضا فتحی؛ فرشته شفیعی


35. لاستیک استایرن-بوتادین هیدروژن دار شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

گولیا نیک روان


36. مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون چاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

سحر طاوسی؛ محمد علیمردانی


37. تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

امیر آزاد ارمکی؛ عارفه داودی؛ امیررضا علیزاده مجد


38. بکارگیری تکنیک سیستم داینامیک به منظور مدل‌سازی عملکرد زنجیره‌تأمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1400

مرتضی عطیفه


39. شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

مرتضی رشیدی مقدم؛ فرشید ذوالعلی؛ فرحناز حاج ابراهیمی


40. بررسی مدلهای پیش بینی کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

محمدمهدی کامیابی