دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تعیین و اولویت بندی عوامل موثر در عملکرد استراتژیک تولید در زنجیره تامین با رویکرد سیستمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

10.22034/irm.2023.405606.1231

امیر استعماری؛ محمد طالقانی؛ حسین صفری