دوره و شماره: دوره 23، شماره 91، آذر 1397، صفحه 1-140 
معرفی مرکز آزمون تایر و خودروی گروه صنعتی بارز

صفحه 86-100

هادی سرحدی؛ آرش آقاسی نیا؛ علی حسینی سالاری؛ امین رحیمی صادق؛ معین سجادی طهرانی؛ محسن صیادی اناری؛ محمد امینی