نویسنده = محمد کرابی
نانوکامپوزیت‌های آلیاژ NBR/PVC: ساخت، خواص فیزیکی- مکانیکی و رئولوژیکی

دوره 25، شماره 100، دی 1399، صفحه 3-9

محمد برغمدی؛ میرحمیدرضا قریشی؛ محمد کرابی؛ سمیه محمدیان گزاز


بررسی تاثیر سیستم پخت بر روی خواص حرارتی، دینامیکی-مکانیکی و کشش آلیاژ PVDF/FKM

دوره 22، شماره 88، اسفند 1396، صفحه 6-12

مجتبی دیلمی معزی؛ محمد کرابی؛ یوسف جهانی