درباره نشریه

به نام خـدا


نشریه صنعت لاستیک ایران (IRM)، یک نشریه تخصصی در حوزه‌ی علوم مربوط به الاستومرها و تکنولوژی تایر و قطعات لاستیک است که ازسال 1374 به صورت فصل‌نامه توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک منتشر می‌شود.

در این نشریه عمدتاً مباحث مربوط به مواد اولیه و آمیزه‌کاری لاستیک، طراحی تایر، تکنولوژی‌های بازیافت تایرهای فرسوده و آزمون‌های مرتبط به محصولات لاستیکی مطرح می‌شود. هم‌چنین به منظور ارتقای توان مدیریتی و سیستم‌های کیفیت و بهبود کسب و کار واحدهای صنعتی، بخش‌های دیگری از جمله مدیریت، سیستم کیفیت، بهره‌وری و بازرگانی نیز در این نشریه وجود دارد.

این نشریه از سال 1386 دارای رتبه علمی - ترویجی از وزارت علوم- تحقیقات و فناوری شد و بخش عمده‌یی از پژوهش‌های کاربردی در حوزه‌ی صنعت لاستیک که توسط دانشجویان، کارشناسان صنعت لاستیک و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی انجام می‌شود در این نشریه به چاپ می‌رسد.
هدف از انتشار این نشریه ارتقای سطح علمی کارشناسان و مدیران و نیروهای کار شاغل در صنعت بزرگ تایر و قطعات لاستیکی در زمینه‌های علوم و تکنولوژی محصولات لاستیک، مدیریت نوین در حوزه‌های تولید، منابع انسانی و بهره‌وری و نیز سیستم های کیفی است.