بررسی فرایند سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سیستم های دینامیکی خودرو ،دانشکده خودرو،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران،ایران

2 دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

از دلایل کوتاهی عمر تایرهای سنگین می‌توان به سایش اشاره کرد، سایش می‌تواند بر اثر موارد مختلفی در تایر شکل گیرد، تایر خودروهای سنگین به دلایل مختلفی از قبیل فعالیت در زمین سنگی، وزن بالا، بارهای سنگین واردشده از طرف خودرو بیشتر تحت تأثیر سایش قرار می‌گیرند و در نتیجه عمر کوتاه‌تری دارند اگرچه در مطالعات اخیر تحقیقاتی در زمینه سایش بر اثر چندین مورد انجام شده است، ولی در این مقاله به بررسی فرآیند سایش تایر خودروهای سنگین باتوجه به شرایط خاص کاری آنها، تکنولوژی‌های جدید تشخیص سایش و در نهایت کنترل این پروسه پرداخته می‌شود، این مطالعه به شناخت عوامل کلیدی و اصلی سایش تایر، ارائه ‌مسیر مناسب کاری تایرها، تشخیص قسمت‌های حساس‌تر تایر،شناخت شرایط کاری بهتر، معرفی تکنولوژی تشخیص سایش با استفاده از صوت و آکوستیک و استفاده از شبکه عصبی و سنسورهای تشخیص سایش و معرفی تکنولوژی جدید تایرهای خودترمیم و تاثیر سایش تایر بر مصرف سوخت خودرو کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


دوره 25، شماره 102
شهریور 1400
صفحه 37-48
  • تاریخ دریافت: 25 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400