شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی
مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کائوچو احیا شده (صفحه 3)
(میترا توکلی اردکانی، عاطفه صادقی عسکری)
مروری بر تاثیر سازگارکننده و نانو ذرات برخواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک‌های استایرن بوتادی‌ان-اکریلونیتریل بوتادی‌ان (SBR/NBR) (صفحه 17)
(جعفر خادم‌زاده یگانه، سید علی موسوی)
پیش‌بینی عمر کارکرد آمیزه‌ی لاستیکی به‌وسیله پیرسازی شتاب یافته و خواص مکانیکی (صفحه 31)
(امین ایران‌پوری، فائزه محمدی)
مروری بر چگونگی بررسی سینتیک پخت آمیزه‌های لاستیکی با استفاده از روش‌ها و دستگاه‌های مختلف (صفحه 43)
(سمیه محمدی، محمد برغمدی)

 اقتصادی
بررسی تاثیر سرمایه‌گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر بازده سهام (شرکت‌های حوزه پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران) (صفحه 57)
(سمانه رئیسی نافچی، محمدرضا فتحی، مریم فهندژسعدی)

 مدیریت
مطالعه تاثیر مهارت‌های برقراری ارتباط، اعتماد سازمانی و رفتار کارآفرینانه در صنایع لاستیک کشور(مورد مطالعه: شرکت لاستیک یزد تایر) (صفحه 67)
(امیررضا علیزاده مجد، عارفه داودی، نرگس سقازاده)
بررسی نقش مدیریت منابع انسانی (HRM) بر عملکرد سازمان (OP)، با ملاحظه نقش میانجی مدیریت دانش(KM) و چابکی سازمان(OA) با روش مرور نظام‌مند ادبیات پژوهش (SLR) (صفحه 85)
(سودابه رشیدی، محمد زارعی محمود آبادی)
ارزیابی ریسک ایمنی سیستم‌های تولیدی با بهره‌گیری از تکنیک 5S (مطالعه موردی: گروه صنعتی بارز) (صفحه 105)
(علی سلطان‌پور، شهرام آریا‌فر، ایمان رودری، ابوذر ترک‌زاده)