راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین، ترجمه و ارسال مقاله

از استادان محترم دانشگاه‌ها، مدیران، کارشناسان و پژوهش‌گران گرامی صنعت تایر و قطعات لاستیکی کشور و نیز از دانشجویان عزیز رشته‌ی پلیمر و رشته‌های مرتبط با بخش‌های نشریه، دعوت می‌شود برای ارسال مقاله‌های پژوهشی، تألیفی و ترجمه شده‌ی خود، در زمینه‌های فنّاوری طراحی و تولید تایر، فنّاوری تولید قطعات لاستیکی، آمیزه‌کاری، مواد اولیه و فرایندهای تولید محصولات لاستیکی، دانش روز مدیریت، مدیریت استراتژیک و شاخه‌های مدیریت (تولید/ عملیات/ منابع انسانی)، نظام‌های کیفی و کنترل کیفیت، بازاریابی و خدمات پس از فروش، از طریق آدرس اینترنتی www.iranrubbermag.ir ثبت نام کرده و با دریافت نام کاربری و رمز عبور مربوطه، اقدام به بارگذاری مقاله مطابق با بندهای این راهنما نمایند. برای مقاله‌های ترجمه شده، ارسال فایل اصل مقاله ضروری‌ست. از کارشناسان و دانشجویان محترمی که قصد دارند از طریق ترجمه‌ی مقاله با این نشریه همکاری داشته باشند تقاضا می‌شود قبل از ترجمه، فایل متن اصلی
یا چکیده‌ی آن را برای تأیید از طریق آدرس الکترونیکی entesharat.rierco@yahoo.com به دبیرخانه نشریه ارسال کنند. 

مقاله‌های پژوهشی و تألیفی نباید هم‌زمان به نشریه‌ی دیگری برای چاپ فرستاده شود یا قبلاً به چاپ رسیده باشد. 

1 متن مقاله
1-‌1 متن مقاله باید در قالب Word 2007، با فاصله‌ی سطرهای یک در میان (با قلم میترا، نازنین، لوتوس) با قلم 12تایپ شده باشد. تیترهای فرعی درون مقاله با قلم 13 بولد تایپ شود. 
1-‌2 مقاله باید حداکثر در 15 صفحه‌ی A4 تنظیم شده باشد. 
1-‌3 حاشیه‌ی متن مقاله از هر طرف باید 5/2 سانتی‌متر باشد. 
1-‌4 توصیه می‌شود در نوشتن متن مقاله از شیوه‌ی نگارش جدید خط فارسی استفاده شود به‌طوری که تمام حروف جدا نوشته شود (ی، ‌ها، می، آن‌ها، آن‌که، و...). 
1-‌5 صفحه‌ی نخست مقاله باید شامل عنوان فارسی و انگلیسی (قلم فارسی ترافیک و لاتین تایمز 18 بولد)، نام کامل مؤلف یا مؤلفان یا مترجم، نام مسؤول مکاتبات، سطح تحصیلی، واحد سازمانی و نشانی و تلفن محل کار ایشان (قلم میترا 10 بولد) باشد. نشانی الکترونیکی مسؤول مکاتبات نیز باید درج شده باشد. 
1-‌6 مقاله باید دارای چکیده (شامل هدف پژوهش یا تألیف، روش انجام و نتیجه‌های به دست آمده) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر 12) و زبان انگلیسی (با قلم Times New Roman فونت 13) باشد. 
1-‌7 مقاله باید دارای واژه‌های کلیدی (حداکثر 5 واژه) به زبان فارسی (با قلم خرمشهر 13 بولد) و زبان انگلیسی (با قلم Times New Roman
فونت 13) باشد. 
1-‌8 متن مقاله به ترتیب باید شامل بخش مقدمه، بخش تجربی (مواد، دستگاه‌ها، روش‌ها و استاندارد‌ها)، بخش نتیجه‌ها و بحث، بخش نتیجه‌گیری، و مراجع باشد. 
1-‌9 تمام نمادها و علامت‌های اختصاری که برای نشان دادن متغیرها، ثابت‌ها، مقادیر و خواص، استانداردها و نیز معرفی نام سازمان‌ها و مراکز پژوهشی در مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید در نخستین کاربرد توضیح داده شده و معادل انگلیسی کامل آن‌ها در پاورقی (با قلم RL Times فونت 8) بیاید. 
1-‌10 شماره‌ی مراجع مورد استفاده به ترتیب در متن مربوطه، داخل کروشه درج شود. 
2 جدول‌ها
2‌-1 جدول‌ها باید به ترتیب شماره‌گذاری، در متن مشخص شود. متن جدول‌ها با قلم نازنین 10 تایپ شود و در صفحه‌های جداگانه در پایان مقاله آورده شوند. 
2‌-2 تمام مقدارهای جدول‌ها باید دارای واحد یکسان باشد، و مقدارهایی که نیاز به توضیح داشته باشد باید پس از علامت‌گذاری روی آن‌ها، به شکل پانویس در زیر جدول شرح داده شوند. 
2‌-3 تمام جدول‌ها باید دارای عنوان یا شرح باشند (قلم میترا 11 بولد). اعلام نام مرجع برای جدول‌هایی که کار نویسنده نباشد ضروری‌ست. 
2-‌4 تمام جدول‌ها باید در word اجرا و ارسال شود (اسکن نشود). 
3 شکل‌ها و عکس‌ها
3-‌1 شکل‌ها به ترتیب شماره‌گذاری باید در متن مشخص و مورد اشاره قرار گیرند. شکل‌ها و عکس‌ها در صفحه‌های جداگانه در پایان مقاله آورده شود. 
3-‌2 عنوان و شرح تمام شکل‌ها و عکس‌ها باید در زیر آن‌ها درج شود (با قلم میترا 11 بولد). 
3-‌3 عکس‌ها باید وضوح کامل داشته باشند (در صورت امکان عکس‌ها در فرمت jpg و با resolution 300 باشد). 
4 نوع مقاله: نویسندگان باید نوع مقاله از نظر پژوهشی، تألیفی، مروری، یا ترجمه بودن را در بالای نام نویسندگان مقاله درج کنند.