شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی

فناوری تایر سبز (صفحه3)
(گولیا نیک روان)

مروری بر روش‌های تولید، کاربردها و مشخصات فنی سیلیکا (صفحه15)
(پروانه مسعودی، مهرداد کریمیان پور گروسی)

مروری بر شبیه سازی مقاومت غلتشی در صنعت تایر (صفحه27)
(مرتضی رشیدی مقدم)

مروری بر سازوکارهای حاکم بر ازکارافتادگی آستر لاستیکی مورد استفاده در استاتور موتورهای درون‌چاهی (صفحه37)
(سحر طاوسی، محمد علیمردانی)
 
 مدیریت

مطالعه تاثیر فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر ظرفیت یادگیری سازمانی در صنایع لاستیک کشور (مورد مطالعه: آرتاویل تایر) (صفحه55)
(امیررضا علیزاده مجد، نرگس سقازاده، عارفه داودی)

تاثیر مدیریت راهبردی تأمین‌کننده بر عملکرد مالی با تحلیل نقش کیفیت فرآورده و رضایت مشتری (مورد مطالعه: صنعت لاستیک ایران) (صفحه73)
(مرتضی رجوعی، سید مرتضی غیور باغبانی، سید امین اعلمی، زینب شیخ‌السلامی)

بررسی تاثیر تجربه خرید مشتری و وفاداری الکترونیکی مشتریان در بازارگاه های فروش اینترنتی لاستیک (صفحه89)
(ابوالفضل خسروی، محمدرضا فتحی، فرشته شفیعی)

تأثیر نرخ ارز بازار بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان لاستیک با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه (صفحه99)
(امیر آزاد ارمکی، عارفه داودی، امیررضا علیزاده مجد)