شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

چکیده

علمی و فنی

لاستیک‌های مهندسی در تولید محصولات ماسک(صفحه3)
(عباس محمدی، یاسر امامی)
تجزیه‌وتحلیل بلادرنگ خصوصیات موثر تایر با استفاده از تایرهای هوشمند (صفحه17)
(امیرحسین شهدادی، افشین آشفته، مهسا نعمت‌اللهی)
تعیین عوامل اثرگذار بر روی مقاومت غلتشی به روش تحلیلی  (صفحه27)
(مرتضی رشیدی مقدم)

بررسی عوامل موثر بر سایش تایر خودروهای سنگین و خارج جاده‌ای و تکنولوژی‌های تخمین و کنترل آن (صفحه37)
(عاطفه احمدی، مسعود مسیح طهرانی، سلمان ابراهیمی نژاد رفسنجانی)
 
مدیریت
واکاوی مدیریت زنجیره تأمین دیجیتال (روند توسعه آینده) (صفحه49)
(سید قاسم سلیمی زاویه، سعیده شمس)
بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا، مشارکت در پروژه، میل به ترک پروژه و ادراک کارمند از تعهدات ایمنی کارفرما (صفحه63)
(محمدرضا فتحی، مهدی نصراللهی، رضا کشکولی)
تاثیر هیجانات مثبت و منفی مشتریان بر پاسخ‌های رفتاری آن‌ها: قصد خرید، رفتار شکایت و رفتار تغییر (صفحه77)
(لیلا آندرواژ، امین موجودی، زهرا عطف، ایمان قاسمی همدانی)
بررسی رابطه بین امنیت شغلی با تعهد سازمانی (مورد مطالعه: تعاونی تولیدی روستایی استان اردبیل)  ( صفحه93)
(محسن حسنی طالش، زهرا پورامینی، مجید یحیوی قاسم قشلاقی )