شبیه سازی فرایند تزریق ترموپلاستیک الاستومر پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی پلیمر ، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

10.22034/irm.2021.296134.1140

چکیده

ترموپلاستیک الاستومرها (TPEs)، ترکیبی از فرآیندپذیری خوب پلاستیک ها و خواص مکانیکی الاستومرها را که برای طراحان قطعات مهم هستند، به ارمغان می آورند. این مواد به ویژه در صنعت خودرو برای ساخت انواع قطعات از جمله سپرهای مستحکم استفاده می شوند. فرایند تزریق از رایج ترین روش های ساخت این دسته از پلیمرها بوده که امکان تولید انبوه و صنعتی را فراهم می‌سازد. در این پژوهش ، فرایند تزریق سپر ترموپلاستیک الاستومری از جنس پلی پروپیلن/استایرن-بوتادین رابر+لاستیک طبیعی (PP+SBR/NR) به کمک نرم افزار Autodesk Moldflow شبیه سازی شد و مکان مناسب درگاه تزریق، شرایط فرایندی بهینه و عیوب احتمالی تزریق مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. زمان پرشدن قالب تزریق، فشار تزریق، دمای مذاب و قالب، زمان خنک کاری، اعوجاج و شرینکیج از جمله پارامترهایی هستند که در این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند. همچنین موقعیت های احتمالی حبس هوا و خطوط جوش به عنوان رایج ترین عیوب احتمالی تزریق معین گردیدند.

کلیدواژه‌ها


[1]          A. Fazli and D. Rodrigue, "Waste rubber recycling: A review on the evolution and properties of thermoplastic elastomers," Materials, vol. 13, no. 3, p. 782, 2020.
[2]        G. Holden, "Thermoplastic elastomers," in Rubber technology: Springer, 1987, pp. 465-481
[3]        S. Amin and M. Amin, "Thermoplastic elastomeric (TPE) materials and their use in outdoor electrical insulation," Rev. Adv. Mater. Sci, vol. 29, no. 2011, pp. 30-115, 2011.
[4]        Á. Kmetty, T. Bárány, and J. Karger-Kocsis, "Injection moulded all-polypropylene composites composed of polypropylene fibre and polypropylene based thermoplastic elastomer," Composites Science and Technology, vol. 73, pp. 72-80, 2012.
[5]        C. C. Ibeh, Thermoplastic materials: properties, manufacturing methods, and applications. CRC Press, 2011.
[6]        J. K. Mishra, J.-H. Ryou, G.-H. Kim, K.-J. Hwang, I. Kim, and C.-S. Ha, "Preparation and properties of a new thermoplastic vulcanizate (TPV)/organoclay nanocomposite using maleic anhydride functionalized polypropylene as a compatibilizer," Materials Letters, vol. 58, no. 27-28, pp. 3481-3485, 2004.
[7]        A. Kościuszko, D. Marciniak, and D. Sykutera, "Post-Processing Time Dependence of Shrinkage and Mechanical Properties of Injection-Molded Polypropylene," Materials, vol. 14, no. 1, p. 22, 2021.