شناسنامه علمی

شناسنامه علمی شماره

10.22034/irm.2022.145118

چکیده

علمی و فنی
اثرات گوگردهای محلول و پلیمری بر پخت آمیزه‌های لاستیکی (صفحه3)
(علی نیک‌اختر، مهدی کامکار، حسن اهوارکی)
شناخت عوامل موثر بر دوام تایر و ارتباط بین آن‌ها (صفحه15)
(مرتضی رشیدی‌مقدم، فرشید ذوالعلی، فرحناز حاج ابراهیمی)
بررسی مدل‌های پیش‌بینی‌کننده جریان سیال درون اکسترودر؛ بخش اول: مدل کاستر(صفحه29)
(محمد‌مهدی کامیابی)
مطالعه سینتیک پخت و پایداری گرمایی  نانوکامپوزیت‌های اپوکسی در حضور نانوذرات سیلیکا (صفحه37)
(محمدحسین کرمی، محمدرضا کلایی)
 
مدیریت
شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی در صنعت تایرسازی (مطالعه موردی: شرکت ایران تایر)    (صفحه51)
(بیژن محمدیان)
تاثیر مدیریت ریسک بازار و ریسک تجاری‌سازی بر عملکرد توسعه خدمات جدید(صفحه63)
(ناصر سیف‌الهی انار، ایمان قاسمی همدانی)
مطالعه تاثیر هوشیاری کارآفرینانه بر توسعه کارآفرینی با نقش میانجی پاسخگویی اجتماعی در صنایع لاستیک کشور    (صفحه75)
(محبوبه پرگو، وحیدرضا میرابی، حمیده رشادت‌جو، حسین وظیفه‌دوست)
متنوع‌سازی صادرات محصولات پلاستیکی ایران با رویکرد ساختارگرایان جدید    (صفحه93)
(نور خسرو، سعید دائی‌کریم‌زاده، بهروز شاهمرادی، هیرش سلطان‌پناه )