بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس شرکت ایران یاسا تایر و رابر

چکیده

در این مقاله بهینه‌سازی چند معیاری آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی(1)، به‌منظور بررسی همزمان چندین ویژگی آمیزه و انتخاب بهترین فرمولاسیون که دربرگیرنده‌ی ایده‌آل‌ترین مجموعه خواص باشد مدنظر بوده است. در این مطالعه بر اساس روش طراحی آزمایش تاگوچی، 9 فرمولاسیون طراحی و برای رتبه‌بندی از روش تحلیل رابطه‌ی خاکستری استفاده شد. برای مشخص کردن وزن اهمیت هریک از ویژگی‌ها جهت رتبه‌بندی، از سه روش آنتروپی شانون(2)، فرایند سلسله مراتبی، و میانگین وزن‌ها استفاده و خروجی تمامی روش‌ها مورد مقایسه قرار گرفت. با این‌که فنی‌ترین مدل روش AHP است ولی تمامی سه مدل یادشده به یک نوع فرمولاسیون به‌عنوان بهترین حالت رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


1- حاتمی فرزاد، بهروش محمد، نخعی آغمیونی مارال (1392). کاربرد مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره در مدیریت پروژه، هفتمین کنگره‌ی ملی مهندسی عمران، زاهدان، 17 و 18 اردیبهشت‌ماه 1392.
2- اصغرپور محمدجواد (1377). تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3. Alexi Delgado, I. Romero, Environmental conflict analysis using an integrated grey clustering and entropy-weight method: A case study of a mining project in Peru, Environmental Modelling & Software 77 (2016) 108 – 121.
4. Firoozeh Salardini, An AHP-GRA method for asset allocation: A case study of investment firms on Tehran Stock Exchange, Decision Science Letters 2 (2013) 275–280.
5. Yan Wang, Chengyu Xi, Shuai Zhang, Dejian Yu, Wenyu Zhang, and Yong Li, A Combination of Extended Fuzzy AHP and Fuzzy GRA for Government E-Tendering in Hybrid Fuzzy Environment, The Scientific World Journal 2014 (2014).
6. Zulfiqar Ali Raza, Naseer Ahmad, Shahid Kamal, Multi-response optimization of rhamnolipid production using grey relational analysis in Taguchi method, Biotechnology Report 3 (2014) 86-94.
7. Şefika Kasman, Multi-response optimization using the Taguchi-based grey relational analysis: a case study for dissimilar friction stir butt welding of AA6082-T6/AA5754-H111, Int J Adv Manuf Technol (2013) 68:795–804.
8. Surendra Kumar Sainia, Sharad Kumar Pradhanb, Optimization of Multi-Objective Response during CNC Turning using Taguchi-Fuzzy Application, Procedia Engineering 97 (2014) 141 – 149.
9. T. Muthuramalingam, B. Mohan, Application of Taguchi-grey multi responses optimization on process parameters in electro erosion, Measurement 58 (2014) 495 – 502.
10- میرغفوری سید حبیب اله، مروتی شریف‌آبادی علی، اسدیان اردکانی فائزه (1391). تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیره‌ی تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌یی خاکستری و VIKOR فازی، مجله مدیریت صنعتی، دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صص 178-153.
11. Zulfiqar Ali Raza, Naseer Ahmad, Shahid Kamal, Multi-response optimization of rhamnolipid production using grey rational analysis in Taguchi method, Biotechnology Reports 3 (2014) 86–94.