ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

رزین‌ها موادی آمورف و ترموپلاستیک با جرم مولکولی متوسط 800-4000 هستند که می‌توانند به‌صورت مایع (با نقطه‌ی نرمینگی پایین) یا جامد (با نقطه‌ی نرمینگی بالا) باشند. در فرایند ولکانیزاسیون، رزین‌ها عملکردهای بسیاری دارند و روی ویژگی مکانیکی و دمایی آمیزه‌ی لاستیکی پخت شده مانند افزایش ویژگی کشسانی، طولانی کردن زمان شروع فرسودگی یا aging، و افزایش پایداری حرارتی بسیار مؤثرند.

کلیدواژه‌ها


1. http://www.ramcharan.org/pdf/Phenolic%20Resin.pdf
2. Avraam I. Isayev, Sanjay Palsule, Encyclopedia of Polymer Blends, Volume 2, Wiley-VCH,193-194, 2011
3. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Coumarone-Indene+Resins
4. http://chempedia.info/info/70657
5. Ramcharan company, b SYNTHETICC.I. RESIN - COUMARONE INDENE RESIN,volume1, 2013
6. http://chempedia.info/page/166181101154254073243158195200014210046248189028/
7. Raj B. Dura raj, Superior Tackier Resin, Rubber Science Magazine, 26(1), 148-157, 2013.
8. http://www.intermediates.basf.com/chemicals/rubber/koresin
9. Rodgers Brendan, Rubber Compounding Chemistry and Applications, Taylor & Francis, 427, 2004
10. Lamb J, Phenolic Resins for Curing Elastomers, 2003
11- هومن توتونچی، وحید حمیدی، مطالعه‌ی ساختار رزین‌های مورداستفاده در صنعت لاستیک، نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران، شماره‌ی 45، 49-53
12- مهدویان احدی، محمد. مروری بر رزین‌های فنولیک و روش‌های اصلاح آن. نشریه‌ی علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ.3. 19-34. 1392
13. Rodgers Brendan, Rubber Compounding Chemistry and Applications, Taylor & Francis 428, 2004
14. Rodgers Brendan, Rubber Compounding Chemistry and Applications, Taylor & Francis, 429, 2004
15. Rodgers Brendan, Rubber Compounding Chemistry and Applications, Taylor & Francis, 444, 2004