شناسنامه علمی نشریه دوره 21، شماره 86، تابستان 1396

شناسنامه علمی شماره


*سخن سردبیر*

1- کیمیاگران علم و معرفت    (صفحه‌ی 3)
(دکتر سعید تقوایی)

 

*یادواره*

2- حدیث دوست     (صفحه‌ی 4)
(محمدحسن فراهانی)

 

*مقالات علمی- فنی*

3- بررسی رفتار پیرشدگی حرارتی لاستیک نیتریل ولکانیده با انواع سیستم پخت‌های گوگردی     (صفحه‌ی 11)
(لیلا هارون‌آبادی، مهسا ناجی پور و علی دشتی)

4- تراوایی نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پرشده با نانو صفحات گرافن     (صفحه‌ی 21)
(محمد رائف و مهدی رزاقی کاشانی)

5- اصلاح سطح نانوذره‌های سیلیکا به‌منظور بهبود توزیع‌پذیری در آمیزه‌ی لاستیکی SBR/BR     (صفحه‌ی  31)
(مصطفی جعفری)

6- بهبود ویژگی‌های نفوذناپذیری و فیزیکی- مکانیکی اینرلاینر با تهیه‌ی نانوکامپوزیت/نانوسیلیکا با پایه‌ی مخلوط CIIR / NR     (صفحه‌ی 40)
(سیدعلی حسینی مهر)

7- بهینه‌سازی چند معیاری اجزای آمیزه‌ی رویه‌ی تایر موتورسیکلت بر مبنای مدل تلفیقی تحلیل رابطه‌ی خاکستری– سلسله مراتبی      (صفحه‌ی 46)
(حسین روشنائی)

8- ساختار و عملکرد رزین‌های مورداستفاده در صنایع لاستیک      (صفحه‌ی 56)
(هدیه محمدی و فرشته مطیعی)

 

*مقالات مدیریتی*

9- بررسی رابطه‌ی مدیریت دانش با سرمایه‌ی فکری در سازمان      (صفحه‌ی 65)
(احمد عربشاهی کریزی و رضا لشکری)