نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر واحد برنامه ریزی تعمیرات

2 برنامه‌‌ریزی و بازرسی تعمیرات، برق و کنترل مرکزی

چکیده

با توجه به این‌که در دنیای جدید تمامی صنایع به‌دنبال کسب قابلیت اطمینان بالا برای بیشترین استفاده از تجهیزات هستند، نگه‌داری و تعمیرات مبتنی بر شرایط، یکی از موردهای کسب قابلیت اطمینان بالا است که در انواع آنالیز ارتعاش، آنالیز دما، آنالیز روغن و ... قابل‌اجراست. درحال‌حاضر در کارخانه‌ی لاستیک بارز اجرای آنالیز دما، آنالیز ارتعاش، آنالیز روغن، آزمون ترموگرافی، اندازه‌گیری‌های جریان و بازرسی‌های با استفاده از حس‌های پنج‌گانه، در قالب CBM برای تجهیزات کلیدی درنظر گرفته‌شده و درحال اجراست.

کلیدواژه‌ها


1. How organizations manage their physical assets in practice, EFNMS Asset Management Survey 2011
2. The Future of Asset Management, Strategic Asset Management Inc.
3. Maintenance- Engineering- Handbook- 7th- Edition
4. Developing Performance Indicators for Managing Maintenance, Second Edition, Terry Wireman
5. A. K. S. Jardine, D. Lin, D. Banjevic, A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition- based maintenance, Mechanical Systems and Signal Processing 20 (2006) 1483- 1510.