خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

یکی از اصل‌های اقتصاد پویا و هم‌چنین از پیش‌فاکتورهای توسعه‌ی اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه‌ی دنیا “خصوصی‌سازی” است. خصوصی‌سازی فرایند سپردن اولویت‌ها به‌دقت سازوکار بازار و بازارگرا کردن آن‌ها است و طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که یک‌سوی آن خصوصی‌سازیِ کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه‌های تحت مالکیت دولت است. در نظام اقتصادی این امر نیازمند اصلاح ساختار مالی و اداری، تعدیل نیروی انسانی و به‌کارگیری نیروی توان‌مند، حذف یا کنار آمدن با قانون‌ها و مقررات دست‌وپاگیر دولتی و... است که تنگناهای عمده‌ی اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل کند و درنهایت موجب افزایش کارایی اقتصادی و تولیدی شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است. بااین‌وجود نظر به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر تقویت بخش خصوصی و نقش بی‌بدیل بخش خصوصیِ کارآمد در تحقق الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح اصول و هدف‌های اساسی برای موفقیت در فرایند خصوصی‌سازی، عامل‌ها و معیارهایی که اصلاح یا کنترل (مدیریت) آن‌ها، شرایط پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز این فرایند در سیستم اقتصادی و تولیدی را فراهم می‌آورد، تشریح شود.

کلیدواژه‌ها