شناسنامه علمی نشریه دوره 22، شماره 89، بهار 1397

شناسنامه علمی شماره**سخن سردبیر**

1- خیلی زود دیر می‌شود    (صفحه‌ی 3)
    (دکتر سعید تقوایی)

 

**مقالات علمی- فنی**

2- بررسی اثر کمپلکس سیلیکا و اکسیدروی در پخت کائوچو    (صفحه‌ی 5)
    (آزاده انجم‌شعاع، فرحناز ابراهیمی و هاجر محمودی)

3- نگه‌داری بر اساس شرایط CBM در کارخانه‌ی لاستیک بارز    (صفحه‌ی 11)
    (سامان شفیعیان ماهانی و محمدحسین هدایتی)

4- بررسی ویژگی‌های آمیزه‌ی جدید تِرِد با جای‌گزینی روغن فرایندی حاوی مقدارهای کم PCA به‌‌‌‌منظور رعایت قانون REACh    (صفحه‌ی 18)
    (دل‌آرا مهابادی و حامد حسنخانی)

5- بررسی عامل‌‌های مؤثر بر یکنواختی تایر    (صفحه‌ی 23)
    (فاطمه‌ خودکار و حسین روشنایی)

6- تأثیر نسبت اختلاط و نوع کائوچوی مصنوعی بر ویژگی‌های آمیزه‌های ترد تایر SBR/BR پُرشده با دوده و سیلیکا    (صفحه‌ی 39)
    (جمال موثق)

 

**مقالات مدیریتی**

7- بررسی نقش و تأثیر سبکِ زندگی بر کیفیتِ زندگی کاری    (صفحه‌ی 49)
    (احمد عربشاهی کریزی و سعید یعقوبی)

8- خصوصی‌سازی، مفهوم‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها    (صفحه‌ی 66)
    (روزبه حبیبی)