تأثیر گاز نیتروژن در تایر بر مصرف سوخت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی مهندسی مکانیک خودرو، دانشگاه جامع علمی کاربردی ساپکو

چکیده

با توجه به افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی، آلایندگی زیست‌محیطی و قیمت این نوع سوخت‌ها، انجام اقدام‌هایی به‌منظور کاهش مصرف سوخت اجتناب‌ناپذیر شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر گاز نیتروژن به جای فشار هوا در تایر بر مصرف سوخت موتور خودروهای بنزینی‌ست. از این‌رو، در این پژوهش ابتدا شرایطی به‌عنوان شرایط مبنا تعریف شد و مقدار مصرف سوخت اندازه‌گیری شد، سپس با تغییر در نوع گاز داخل تایر و تغییر در فشار آن، مقدار تغییر دور موتور خودرو و زمان پاشش انژکتور آن اندازه‌گیری و نمودارهای متفاوت مصرف سوخت خودرو نشان داده شد. نتیجه‌ها نشان داد که افزایش فشار تایر و استفاده از گاز نیتروژن در تایر، سبب کاهش مصرف سوخت به‌طور قابل‌ملاحظه‌یی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


1. Thomas D. Gillespie, (1992) “Fundamental of vehicle dynamic” SAE
2. Wong, J. Y, (1993). “Theory of Ground Vehicle”. Publisher: Wiley.
3. Hans B. Pacejka, (2006), Tire and Vehicle Dynamics, second edition, Elsevier.
4. Rajamani, Rajesh, "Vehicle Dynamics and Control", Springer, 2006.
5. V.I.Konoroz, (1968), The influence of tyre rolling resistance on vehicle fuel consumption, Avtom.Prom. March, 11-14 1968, Journal of terramechanics, volume 5, Issue 3, page 88-89.
6. صیاد نصیری، امیرحسین مؤمن، سید حسن آقا محمدی، شهرزاد رشکی، (بهمن‌ماه 1390)، "اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر برخی خصوصیات فنی خودرو بر مصرف سوخت در شرایط واقعی به کمک شبکه‌ی عصبی"، چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق.
7. صیاد نصیری، ناصر سینا، وحید کارخانه،" تأثیر فشار باد تایر بر مصرف سوخت خودرو"، نشریه‌ی صنعت لاستیک ایران، شماره‌ی 68، سال 1391.
8. صیاد نصیری ، رسول اکبری، حسین مصطفی‌زاده شبلو، "پایش وضعیت فشار باد تایر خودرو"،هفتمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب‌یابی ماشین‌آلات، اسفندماه 1391.
9. Jalili N., Zhou Y., Venkataraman P., “Tire Nitrogen Filling System”, A Final Report to Ingersoll Rand Industrial Technologies, Clemson University, Department of Mechanical Engineering, August 2006.