شناسنامه علمی نشریه دوره 20، شماره 82، تابستان 1395

شناسنامه علمی شماره**سخن سردبیر**

1- به پیشواز سیزدهمین همایش ملی لاستیک برویم     (صفحه‌ی 3)
     (حسن شعبانی)

 


**مقالات علمی- فنی**

2- مروری بر انباشتگی و مدل‌های سینتیکی تشکیل شبکه‌ی پُرکننده در آمیزه‌های لاستیکی بسیار پُرشده     (صفحه‌ی 4)
     (امیرحسین ماه‌تابانی، مهدی رزاقی کاشانی و رضا کریمی)

3- طراحی آمیزه‌ی بلت سیمی تایر رادیال سواری بر پایه‌ی آلیاژ کائوچوی طبیعی و کائوچوی سیس بوتادین     (صفحه‌ی 15)
     (مهدی شیوا و حسین وارسته)

4- بررسی روش‌های اصلاح سطح سیلیکا با عامل‌های پلیمری و استفاده از آن در کامپوزیت‌های لاستیکی     (صفحه‌ی 22)
     (رضا کریمی، نفیسه تربتی‌فرد، سید مصطفی حسینی، محمد علیمردانی، امیرحسین ماه‌تابانی و مهدی رزاقی‌کاشانی)

5- هشتاد سال علوم درشت‌مولکول‌ها: از آغاز تولد تا نانوبسپارها، زیست‌بسپارها و بسپارهای خودسوارش (با تأکیدی بر فعالیت‌های اروپاییان)     (صفحه‌ی 36)
     (علی عباسیان و بیتا کاظمی‌نژاد)

 

**مقالات مدیریتی**

6- بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان (مطالعه‌ی موردی: کارکنان مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی تهران)     (صفحه‌ی 49)
     (عبدالحمید شمس و پرویز معصومیان)

7- نقش و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی     (صفحه‌ی 63)
     (احمد عربشاهی کریزی و سمیرا رجبیان عارفی)