قفل تأمین

سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات صنایع لاستیک

چکیده

در دو ماه پایانی سال گذشته بر آن شدیم تا با تشکیل جلسه‌هایی با نام “هم‌اندیشی متخصصان صنعت تایر کشور”، با حضور صاحبان فکر و اندیشه و تجربه در این صنعت، راهکارهای برون‌رفت از شرایط تحریم را بررسی کنیم و پیشنهادهای مطرح شده را به مسؤولان کشور و صاحبان صنعت لاستیک ارائه دهیم. در این جلسه‌ها که با استقبال بی‌نظیر اصحاب فکر صنعت تایر تشکیل و با مشارکت بالغ بر 200 نفر روبه‌رو شد، دغدغه‌ی همه‌ی عزیزان، تأمین نشدن به‌موقع مواد اولیه و تجهیزات فنی بود و عمده پیشنهادها و راه‌کارها برای کمک به بازکردن قفل تأمین بود.