شناسنامه علمی نشریه دوره 23، شماره 93، بهار 1398

شناسنامه علمی شماره**سرمقاله**

1- قفل تأمین (صفحه‌ی 3)
   (دکتر سعید تقوایی)

 


**مقالات علمی- فنی**

2- تعیین زمان استاندارد اپراتور برای انجام عملیات ساخت تایر رادیال سبز برای خودروی سواری، با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه‌ی موردی: گروه صنعتی بارز) (صفحه‌ی 5)
   (علی سلطان‌پور، سید مهدی پورباقری و شهرام آریافر)

3- نانوکامپوزیت پلی‌پروپیلن/ EPDM/ نانو رُس: مروری بر میکروساختار و ویژگی‌های مکانیکی، نفوذپذیری و الکتریکی (صفحه‌ی 19)
   (سحر عبداللهی باغبان)

 


**مقالات مدیریتی**

4- شناسایی و رتبه‌بندی عامل‌های تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری صنعت لاستیک کشور (صفحه‌ی 35)
   (غلامرضا جندقی، محمدرضا فتحی، محمدحسن ملکی و علی زمانیان)


5- مدل تأثیر سرمایه‌ی فکری بر عملکرد کلی سازمان (صفحه‌ی 47)
   (سودابه رشیدی، دکتر نگار معتمدی و دکتر مهدی حدادزاده)


6- بررسی تأثیر بازاریابی اخلاقی و اعتمادآفرینی بر رفتار خرید مشتریان (موردمطالعه: مشتریان کارخانه‌ی آرتاویل تایر اردبیل) (صفحه‌ی 61)
   (حسین رحیمی کلور، فاطمه عزیزی حمل‌آبادی و مجید یحیوی قاسم قشلاقی)


7- شناسایی و رتبه‌بندی مانع‌های استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع در شرکت لاستیک پارس، با استفاده از برنامه‌ریزی ترجیح‌های فازی لگاریتمی (صفحه‌ی 72)
   (عبدالحسین جعفرزاده، محمدرضا فتحی، علی زمانیان و محمدحسین سلیمانی سروستانی)